Skip to content

De Marketingploeg wil positief bijdragen aan de leefbaarheid van de wereld. Om het milieu zo min mogelijk te belasten beperken we ons papiergebruik, gebruiken we groene stroom en reizen we bij voorkeur met het openbaar vervoer en de fiets. Ons wagenpark bestaat uit elektrische en hybride voertuigen. Van de autokilometers die worden afgelegd met gebruik van fossiele brandstoffen wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd door deelname aan een gecertificeerd duurzaam bosproject.

 

Een deel van onze bedrijfsopbrengsten besteden we aan maatschappelijke doelen. Zoals wij met marketing bijdragen aan het resultaat van onze klanten, zo willen wij ook bijdragen aan de groei van de culturele sector, meer specifiek de letteren. Dit segment staat onder druk: het gemiddelde inkomen van professionele schrijvers ligt twintig procent onder modaal.

 

Jaarlijks vragen wij daarom een literaire auteur om een novelle te schrijven rond het thema groei. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: het inkomen van de schrijver verbetert en er ontstaat waardevol nieuw literair werk. Het resultaat van deze schrijfopdracht, dat we met onze relaties delen in boekvorm, is hier te downloaden

In 2023 schreef A.N. Ryst voor ons Oneindigheid.

In 2021 schreef Peter Terrin voor ons Het plan.

In 2019 schreef Christophe Vekeman voor ons Bad girl.

In 2022 schreef Alex Boogers voor ons Over Otis.

In 2020 schreef Jamal Ouariachi voor ons Ruggengraat.

Back To Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial