Skip to content

De Marketingploeg verwerkt dagelijks gegevens over personen. De Marketingploeg behandelt deze informatie vertrouwelijk en respecteert de privacy. Deze verklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

 

Aard gegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Titulatuur

 • Geslacht

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

De verzamelde gegevens worden tot maximaal vijf jaar na het laatste contactmoment bewaard.

 

Doel gegevens

Wij verwerken deze gegevens om:

 • Contact op te nemen indien dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 • Te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.

 • Betalingen te verwerken.

 

Delen van gegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.
Voor het verwerken van gegevens gebruiken wij de volgende softwaresystemen:

 • SnelStart (voor facturatie en boekhouding).

 • E-mail database Apple Contacts.

 

Inzien, aanpassen of verwijderen gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Marketingploeg.
Op verzoek sturen wij de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken u digitaal toe.
Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@marketingploeg.nl.
Om zekerheid te hebben dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. In deze kopie kunt u de pasfoto, het paspoort- en het Burgerservicenummer onleesbaar maken, om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

 

Beveiliging gegevens

De Marketingploeg heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u niettemin de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik hebben, dan vernemen wij dit graag via info@marketingploeg.nl.

 

De Marketingploeg B.V.
Bergse Rechter Rottekade 1
3051 AB Rotterdam

E info@marketingploeg.nl
W www.marketingploeg.nl

 

KvK Rotterdam 61491918

Back To Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial