Skip to content

Onderzoek

Feiten zijn het fundament. Daarom voert de Marketingploeg een gedegen onderzoek uit om de strategische context in beeld te brengen. Dat biedt inzicht in uw markt, uw afnemers, uw concurrenten en uw medewerkers. We laten zien of uw organisatie de goede dingen doet en of u de dingen goed doet. Daarmee wordt ook zichtbaar waar de mogelijkheden liggen om te verbeteren.

Uw kracht als uitgangspunt

Met een bewezen succesvol model brengt de Marketingploeg samenhang aan tussen uw missie, uw visie en uw kerncompetenties. In nauwe samenspraak met u stellen we vast waarvoor u staat, wat u wilt betekenen en over welke vaardigheden en middelen u beschikt om dat te realiseren. Uw identiteit (de som van uw geloven, willen, doen en beloven), uw imago (hoe stakeholders uw identiteit zien en ervaren) en uw kerncompetentie (de werkelijke kracht van uw organisatie) vormen de voedingsbodem voor uw strategie.

Het analyseren leidt dus tot een scherp beeld van uw:

  • Geloven: de missie en waarden

  • Willen: de strategische visie

  • Beloven: de merkbeloften

  • Doen: de propositie naar de markt

  • Kunnen: de kerncompetentie

  • Ervaren: de perceptie bij (potentiĆ«le) stakeholders

Van missie en visie naar strategie

De strategie is de koers die u kiest om uw ambities te verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van de strategie wordt uw interne organisatie in relatie gebracht tot de externe omgeving.

Back To Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial